Olympos rəqəmsal çap maşını

.....

Kətan Bayraq Parça (rachel) Qapalı kətan Süni Dəri Reflector Qapalı və açıq havada istifadə etmək üçün ..

Epson dx7 & dx5 cüt başlıq iysizdir

Olympos rəqəmsal çap maşını Azərbaycan

Ecosolvent çap maşını

.....

Texniki detallar

Alüminium şassi Hiwin xətti

3 ədəd qurutma və ön arxa istilik + İnfraqırmızı

JMC mühərrikinin yüksək rezolyusiyası

JMC mühərrikinin yüksək rezolyusiyası

Yeni nəsil baş qoruma sistemi

V3DT Çap sistemi

HOSON MASTER KARTI (Ümumiyyətlə 200-300.000 TL maşın bu əsas kartdan istifadə edir)?

Keçid fasilələrini çap etmək üçün keçid sistemi

Təcili dayanma sistemi

Çap sahəsinin eni 190 cm

Printhead modeli Epson DX7

Çap başlığının sayı 2 əd

Çap sürəti 25-30 m2 / saat

Çap dəyəri maksimum $ 0,25 / m2

Təmizləmə UnitFully Avtomatik Lift Sistemi

.....

Videolar :

https://youtu.be/ZMwaCGMPDRM

https://youtu.be/UJzf167zeNk

.....

.....

.....

rəqəmsal çap maşını,,rəqəmsal çap,,Geniş formatlı çapişləri,,Küçə reklamları,,İç məkan reklamları,,Sərgi stendləri,,Avtomobillərin brendlənməsi,,Lazerdə kəsim və oymaişləri,,Qapı lövhələri,,Mobil stendlər,,reklam xidmətləri,,Xarici reklam,,Banner və Vinil Çapı,,Promo Xidmətləri,,Avtomobil üzərinə Reklam,,Poliqrafiya,,Daxili və Xarici Reklam,,Sərgi stendləri,,Roll Up,,Qabarıq Hərflər,,İşıqlı Qutular,,Pilon Reklamlar,,Maketlər,,Banner Çapları,,Böyük formatlı çap xidməti,,Çap sahəsi,,Vinil Çapları,,Üzərinə çap edilə biləcək materiallar,,Setka vinil,,Setka Vinil Çapları,,Kətan Üzərinə Çap,,Çap Kəsim,,Çap Kəsim maşını,,Vinil Kəsim maşını,,Vinil Kəsim,,Şəbəkə,,Flyerlər,,Posterlər,,Birka və Etiketlər,,Blanklar,,Not kağızları,,Sticker,,Buklet və Lifletlər,,Təqvim ve Blaknotlar,,Bilet və Qaimələr,,Qovluq və Dəvətnamələr,,Vizitkartlar,,Zərflər,,Qutular,,Plotter Kəsmə,,Plotter Kəsmə Maşını,,,,,#rəqəmsalçapmaşını #rəqəmsalçap #Genişformatlıçapişləri #Küçəreklamları #İçməkanreklamları #Sərgistendləri #Avtomobillərinbrendlənməsi #Lazerdəkəsimvəoymaişləri #Qapılövhələri #Mobilstendlər #reklamxidmətləri,#Xaricireklam

.....

.....